Optimálna šírka

Automatické upravovanie šírky stĺpca k príslušnému obsahu buniek. Zmenenie šírky stĺpca neovplyvní šírku ostatných stĺpcov v tabuľke. Šírka tabuľky nemôže presiahnuť šírku strany.

Zmena ovplyvní iba vybrané bunky. Môžete prispôsobiť viacej buniek vedľa seba, ak vyberiete bunky spoločne.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Table - Autofit - Optimal Column Width.

Open Optimize Size toolbar from Table bar, click

Icon Optimal Column Width

Optimálna šírka stĺpca


Please support us!