Šírka stĺpca

Zmenenie šírky vybraného(ých) stĺpca(ov).

Pre prístup k tomuto príkazu...

In the context menu of a cell, choose Column - Width.


Šírka

Stĺpce

Zadajte číslo stĺpca, ktorého šírku chcete zmeniť.

Šírka

Zadajte požadovanú šírku vybraných stĺpcov.

Please support us!