Column Width

Zmenenie šírky vybraného(ých) stĺpca(ov).

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Table - Size - Column Width.

From the context menu:

Choose Size - Column Width.

From the tabbed interface:

On the Table menu of the Table tab, choose Column Width.


Šírka

Stĺpce

Zadajte číslo stĺpca, ktorého šírku chcete zmeniť.

Šírka

Zadajte požadovanú šírku vybraných stĺpcov.

Please support us!