Stĺpec

Nastavenie šírky stĺpcov alebo označenie, vloženie a vymazanie stĺpcov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In the context menu of a cell, choose Column.


Šírka ...

Zmenenie šírky vybraného(ých) stĺpca(ov).

Optimal Column Width

Distribute Columns Evenly

Adjust the width of selected table columns so that each column has the same width. The table width and unselected columns remain unchanged.

Vybrať

Vybratie stĺpca, ktorý obsahuje kurzor. Táto možnosť je dostupná, ak je kurzor v tabuľke.

Vložiť...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

Zmazať

Vymazanie vybraného(ých) stĺpca(ov) z tabuľky.

Please support us!