Stĺpec

Nastavenie šírky stĺpcov alebo označenie, vloženie a vymazanie stĺpcov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In the context menu of a cell, choose Column.


Šírka ...

Zmenenie šírky vybraného(ých) stĺpca(ov).

Optimálna šírka

Automatické upravovanie šírky stĺpca k príslušnému obsahu buniek. Zmenenie šírky stĺpca neovplyvní šírku ostatných stĺpcov v tabuľke. Šírka tabuľky nemôže presiahnuť šírku strany.

Distribute Columns Equally

Upravenie šírky vybraných stĺpcov podľa šírky najširšieho stĺpca z výberu. Celková šírka tabuľky nemôže presiahnuť šírku strany.

Vybrať

Vybratie stĺpca, ktorý obsahuje kurzor. Táto možnosť je dostupná, ak je kurzor v tabuľke.

Vložiť...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

Zmazať

Vymazanie vybraného(ých) stĺpca(ov) z tabuľky.

Please support us!