Vybrať

Vybratie riadka, ktorý obsahuje kurzor.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Table - Select - Row.


Táto možnosť je k dispozícii, ak je kurzor v tabuľke.

Please support us!