Optimálna výška

Automatické nastavovanie výšky riadka podľa obsahov buniek. Toto je východzie nastavenie pre nové tabuľky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Table - Autofit - Optimal Row Height.

Open Optimize Size toolbar from Table bar, click

Icon Optimal Row Height

Optimálna výška riadka


Note Icon

Táto možnosť je dostupná, ak tabuľka obsahuje riadok s pevnou výškou.


Please support us!