Row Height

Changes the height of the selected row(s).

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Table - Size - Row Height.

From the context menu:

Choose Size - Row Height.

From the tabbed interface:

On the Table menu of the Table tab, choose Row Height.


Výška

Vloženie výšky, ktorú chcete pre vybraný(é) riadok(ky).

Prispôsobiť veľkosti

Automaticky nastavuje výšku riadka podľa obsahov buniek.

note

You can also right-click in a cell, and then choose Size - Minimal Row Height.


Please support us!