Výška riadka

Zmenenie výšky vybraného(ých) riadka(ov).

Pre prístup k tomuto príkazu...

In the context menu of a cell, choose Row - Height.


Výška

Vloženie výšky, ktorú chcete pre vybraný(é) riadok(ky).

Prispôsobiť veľkosti

Automaticky nastavuje výšku riadka podľa obsahov buniek.

Note Icon

You can also right-click in a cell, and then choose Row - Optimal Height.


Please support us!