Riadok

Nastavenie výšky riadku alebo vybratie, vloženie a vymazanie riadkov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In the context menu of a cell, choose Row.


Výška

Zmenenie výšky vybraného(ých) riadka(ov).

Optimálna výška

Automatické nastavovanie výšky riadka podľa obsahov buniek. Toto je východzie nastavenie pre nové tabuľky.

Distribute Rows Evenly

Upravenie výšky vybraných riadkov podľa výšky najvyššieho riadku z výberu.

Vybrať

Vybratie riadka, ktorý obsahuje kurzor.

Vložiť...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

Odstrániť

Zmazanie vybraného(ých) riadka(ov) z tabuľky.

Please support us!