Odomknúť

Zruší ochranu pre všetky vybrané bunky v aktuálnej tabuľke.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Table - Unprotect Cells.

From the tabbed interface:

On the Table menu of the Table tab, choose Unprotect Cells.

Icon Unprotect Cells

Unprotect Cells


To remove the protection from several tables at once, select the tables, and then press +Shift+T. To remove the protection from all of the tables in a document, click anywhere in the document, and then press +Shift+T.

tip

Môžete odstrániť ochranu buniek z tabuľky v Navigátore.


Please support us!