Zamknúť

Chráni obsah vybraných buniek pred jeho zmenou.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In the context menu of a cell, choose Cell - Protect.


Note Icon

Keď je kurzor v bunke iba na čítanie, objaví sa na Stavovom riadku poznámka.


Ak chcete odstrániť ochranu bunky, označte bunku (bunky), kliknite na ňu pravým tlačidlom a z kontextového menu vyberte Bunka - Odomknúť .

Please support us!