Bunka

Tento príkaz je k dispozícii, ak vyberiete tabuľku v dokumente alebo ak je kurzor v bunke tabuľky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Right-click in a table, choose Cell.


Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Zoskupiť

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

Na stred

Zarovná obsah bunky na stred medzi horným a dolným okrajom bunky.

Text

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

Zamknúť

Chráni obsah vybraných buniek pred jeho zmenou.

Odomknúť

Zruší ochranu pre všetky vybrané bunky v aktuálnej tabuľke.

Please support us!