Stĺpce

Určenie šírky stĺpca

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Table - Properties - Columns tab.


Prispôsobiť šírku tabuľky

Zmenší alebo zväčší šírku tabuľky s upravenou šírkou stĺpca. Táto možnosť nie je k dispozícii, ak je zvolené Automaticky v časti Zarovnanie záložky Tabuľka.

Rovnomerne prispôsobiť stĺpce

Ak je to možné, zmena šírky stĺpca bude pre každý stĺpec rovnaká. Táto možnosť nie je k dispozícii, ak je zvolené Automaticky v časti Zarovnanie záložky Tabuľka.

Zostávajúce miesto

Displays the amount of space that is available for adjusting the width of the columns. To set the width of the table, click the Table tab.

Šírka stĺpca

Určenie šírky stĺpca pre tabuľku.

Šírky stĺpcov

Vloženie požadovanej šírky stĺpca.

Ľavá šípka

Zobrazenie stĺpcov tabuľky na ľavo od aktuálneho stĺpca.

Šípka doprava

Zobrazenie stĺpcov tabuľky na pravo od aktuálneho stĺpca.

Upravovanie tabuliek pomocou klávesnice

Please support us!