Tabuľka

Nastavenie veľkosti, pozície, rozostupu a zarovnania vybranej tabuľky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Table - Properties - Table tab.


Vlastnosti

Názov

Zadanie interného názvu pre tabuľku. Tento názov môžte použiť na rýchle nájdenie tabuľky v Navigátore.

Šírka

Vloženie šírky tabuľky. Toto zaškrtávacie políčko je k dispozícii len ak nie je zvolená voľba Automaticky v oblasti Zarovnanie.

Relatívny

Zobrazenie šírky tabuľky ako v percentách šírky strany.

Zarovnanie

Nastavenie možností zarovnania pre vybranú tabuľku.

Automaticky

Rozširovanie tabuľky vodorovne k ľavému a pravému okraju strany. Toto je doporučené nastavenie pre tabuľky v HTML dokumentoch.

Vľavo

Zarovnanie ľavého okraja tabuľky k ľavému okraju strany.

Ľavý okraj

Zarovnanie ľavého okraja tabuľky k vzoru, ktorý ste vložili v Ľavom poli v časti Vzdialenosť .

Vpravo

Zarovnanie pravého okraja tabuľky k pravému okraju strany.

Na stred

Vycentruje tabuľku vodorovne na strane.

Ručný

Horizontálne zarovnanie tabuľky na základe vložených hodnôt Vľavo a Vpravo v poli v časti Vzdialenosť . LibreOffice automaticky vypočíta šírku tabuľky. Vyberte túto možnosť, ak chcete určiť individuálnu šírku jednotlivých stĺpcov.

Rozostupy

Vľavo

Vloženie veľkosti miesta, ktoré chcete nechať medzi ľavým okrajom strany a okrajom tabuľky. Táto možnosť nie je k dispozícii ak je vybratá možnosť Automaticky alebo Vľavo v oblasti Zarovnanie.

Vpravo

Vloženie veľkosti vzdialenosti, ktorú chcete nechať medzi pravým okrajom stránky a okrajom tabuľky. Táto možnosť nie je k dispozícii ak je vybratá možnosť Automaticky alebo Vpravo v oblasti Zarovnanie.

Nad

Vloženie vzdialenosti, medzi horným okrajom tabuľky a textom nad tabuľkou.

Pod

Vloženie vzdialenosti medzi spodným okrajom tabuľky a textom pod tabuľkou.

Tip Icon

To insert a paragraph before a table at the beginning of a document, header or footer, place the cursor before any content in the first cell, and then press +Enter.


Vlastnosti

Smer textu

Určite smer textu pre odsek, ktorý používa komplexné rozloženie textu (CTL). Táto vlastnosť je dostupná, len ak je povolené komplexné rozloženie.

Please support us!