Table Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Table - Properties.

From the tabbed interface:

Choose Table - Table Properties.

From toolbars:

Table Properties Icon

Table Properties


Tabuľka

Nastavenie veľkosti, pozície, rozostupu a zarovnania vybranej tabuľky.

Text Flow

Nastavenie možností obtekania textu pred a po tabuľke.

Stĺpce

Určenie šírky stĺpca

Oblasť

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Background

Set or remove color or image background for selected cells, rows, or table.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!