Objekt

Opens a dialog where you can modify the properties of the selected object, for example, its size and name.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Frame and Object - Properties.

Icon Object Properties

Vlastnosti objektu


Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

MoŇĺnosti

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Obtekanie

Zadajte, ako m√° text obtekaŇ• okolo objektu. M√īŇĺete tieŇĺ urńćiŇ• medzery medzi textom a objektom.

Hypertextov√Ĺ odkaz

Zadajte vlastnosti hypertextov√©ho odkazu pre vybran√Ĺ grafick√Ĺ objekt, r√°mec alebo objekt OLE.

Oblasҕ

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Nastavte moŇĺnosti v√Ĺplne pre vybran√Ĺ grafick√Ĺ objekt alebo prvok dokumentu.

Makro

Urńćuje makro, ktor√© sa m√° spustiŇ• po kliknut√≠ na obr√°zok, r√°mec alebo objekt OLE.

Reset

Obnov√≠ zmeny vykonan√© na aktu√°lnej z√°loŇĺke na stav pri otvoren√≠ tohto dial√≥gov√©ho okna.

Please support us!