Objekt

Otvorenie dialógu, v ktorom môžete meniť vlastnosti vybraného objektu, napríklad jeho veľkosť a meno.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Frame and Object - Properties.

Ikonka

Vlastnosti objektu


Tabuľka

Určuje veľkosť a polohu vybraného objektu alebo rámca na strane.

Možnosti

Určuje vlastnosti pre vybraný objekt, grafiku alebo rámec.

Obtekanie

Zadajte, ako má text obtekať okolo objektu. Môžete tiež určiť medzery medzi textom a objektom.

Hypertextový odkaz

Zadajte vlastnosti hypertextového odkazu pre vybraný grafický objekt, rámec alebo objekt OLE.

Oblasť

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Area

Set the background color or graphic.

Makro

Určuje makro, ktoré sa má spustiť po kliknutí na obrázok, rámec alebo objekt OLE.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!