Možnosti

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Image - Properties - Options tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Options tab.

Choose View - Styles - open context menu for selected Frame style - Modify/New - Options tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Options tab.

Right-click selected object, choose Properties - Options tab.


Accessibility

Názov

Vloženie názvu pre vybraný objekt.

tip

Priradí objektu, obrázku alebo rámcu zmysluplný názov, aby ste ho mohli rýchlo vyhľadať v dlhých dokumentoch.


Text Alternative (images and OLE objects only)

Enter a short description of the essential details of the selected object for a person who cannot see the object. This text is available for use by assistive technologies.

Popis

Enter a longer description of the object, especially if the object is too complex or contains too much detail to be described adequately with the short Text Alternative. Use Description to add additional information to the short description found in Text Alternative. This text is available for use by assistive technologies.

note

For images, Text Alternative and Description are exported with an appropriate tag in HTML and PDF format (remember to enable the Universal Accessibility (PDF/UA) option in PDF export).


Sequences (frames only)

Predchádzajúci odkaz

Displays the frame that comes before the selected frame in a linked sequence. To add or change the previous link, select a name from the list. If you are linking frames, the selected frame and the target frame must be empty.

Ďalší odkaz

Displays the frame that comes after the selected frame in a linked sequence. To add or change the next link, select a name from the list. If you are a linking frames, the target frame must be empty.

Zamknúť

Nastavenie ochrany pre vybranú položku.

Contents

Zamedzovanie zmenám obsahov vo vybraných prvkoch.

Kopírovanie obsahu vybraného prvku je stále možné.

Position

Zamknutie pozície vybraného prvku v aktuálnom dokumente.

Size

Zamknutie veľkosti vybraného prvku.

Content alignment (frames only)

Vertical alignment

Určuje zvislé zarovnanie obsahu rámca. Znamená to hlavne textový obsah, ale ovplyvňuje to aj tabuľky a ďalšie objekty ukotvené v textovej oblasti (ukotvené ako znak, k znaku alebo k odseku), napríklad rámce, grafiku alebo kresby.

Vlastnosti

Určenie tlače a možností textu pre vybraný prvok.

Editovateľné iba v dokumente na čítanie (len rámce)

Umožňuje upravovať obsah rámca v dokumente, ktorý je iba na čítanie (ochrana proti zápisu).

Tlač

Zahŕňa vybraný prvok pri tlači dokumentu.

Text direction (frames only)

Určenie preferovaného druhu obtekania textu v rámci. Pre používanie predvoleného nastavenia obtekania textu vyberte Používajte nadradené nastavenia objektu zo zoznamu.

Smer textu.

Please support us!