MoŇĺnosti

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Image - Properties - Options tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Options tab.

Choose View - Styles - open context menu for selected Frame style - New/Edit Style - Options tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Options tab.

Right-click selected object, choose Properties - Options tab.


Accessibility

N√°zov

VloŇĺenie n√°zvu pre vybran√Ĺ objekt.

tip

Prirad√≠ objektu, obr√°zku alebo r√°mcu zmyslupln√Ĺ n√°zov, aby ste ho mohli r√Ĺchlo vyhńĺadaŇ• v dlh√Ĺch dokumentoch.


Text

Enter a short description of the essential details of the selected object for a person who cannot see the object. This text is available for use by assistive technologies.

Alt Text

Enter a longer description of the object, especially if the object is too complex or contains too much detail to be described adequately with the short Text. Use Alt Text to add additional information to the short description found in Text. This text is available for use by assistive technologies.

note

For images, Text and Alt Text are exported with an appropriate tag in HTML and PDF format (remember to enable the Universal Accessibility (PDF/UA) option in PDF export).


Decorative

Marks the item as purely decorative, not part of the document content, and ignorable by assistive technologies.

Sequences (frames only)

Predch√°dzaj√ļci odkaz

Displays the frame that comes before the selected frame in a linked sequence. To add or change the previous link, select a name from the list. If you are linking frames, the selected frame and the target frame must be empty.

ńéalŇ°√≠ odkaz

Displays the frame that comes after the selected frame in a linked sequence. To add or change the next link, select a name from the list. If you are a linking frames, the target frame must be empty.

Zamkn√ļŇ•

Nastavenie ochrany pre vybran√ļ poloŇĺku.

Contents

Zamedzovanie zmen√°m obsahov vo vybran√Ĺch prvkoch.

Kop√≠rovanie obsahu vybran√©ho prvku je st√°le moŇĺn√©.

Position

Zamknutie pozície vybraného prvku v aktuálnom dokumente.

Size

Zamknutie veńĺkosti vybran√©ho prvku.

Content alignment (frames only)

Vertical alignment

Urńćuje zvisl√© zarovnanie obsahu r√°mca. Znamen√° to hlavne textov√Ĺ obsah, ale ovplyvŇąuje to aj tabuńĺky a ńŹalŇ°ie objekty ukotven√© v textovej oblasti (ukotven√© ako znak, k znaku alebo k odseku), napr√≠klad r√°mce, grafiku alebo kresby.

Vlastnosti

Urńćenie tlańće a moŇĺnost√≠ textu pre vybran√Ĺ prvok.

Editovateńĺn√© iba v dokumente na ńć√≠tanie (len r√°mce)

UmoŇĺŇąuje upravovaŇ• obsah r√°mca v dokumente, ktor√Ĺ je iba na ńć√≠tanie (ochrana proti z√°pisu).

Tlańć

ZahŇēŇąa vybran√Ĺ prvok pri tlańći dokumentu.

Text direction (frames only)

Urńćenie preferovan√©ho druhu obtekania textu v r√°mci. Pre pouŇĺ√≠vanie predvolen√©ho nastavenia obtekania textu vyberte PouŇĺ√≠vajte nadraden√© nastavenia objektu zo zoznamu.

Please support us!