Editor obrysov

Zmenenie obrysu vybraného objektu. LibreOffice používa obrys pre určenie obtekania textu možnosti pre objekt.

Zobrazenie náhľadu obrysu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Wrap - Edit Contour.


Použiť

Použitie obrysu na vybraný objekt.

Ikonka

Použiť

Pracovná plocha

Odstránenie používateľského obrysu. Kliknite tu, a potom kliknite v oblasti náhľadu.

Ikonka

Pracovná plocha

Vybrať

Zmenenie režimu výberu, aby ste mohli vybrať obrys.

Ikonka

Vybrať

Obdĺžnik

Kreslenie obdĺžnikovej kontúry ťahaním v náhľade objektu. Na kreslenie štvorca držte stlačenú klávesu Shift počas ťahania.

Ikonka

Obdĺžnik

Elipsa

Kreslenie oválneho obrysu ťahaním v náhľade objektu. Na kreslenie kruhu držte stlačený Shift počas ťahania.

Ikonka

Elipsa

Mnohouholník

Kreslenie uzavretých obrysov zložených z úsečiek. Kliknite tam, kde chcete začať mnohouholník a ťahaním kreslite úsečku. Kliknite znovu kvôli definovaniu konca úsečky a pokračujte v klikaní na definovanie zvyšných úsečiek mnohouholníka. Dvakrát kliknite na ukončenie kreslenia mnohouholníka. Na obmedzenie uhlov mnohouholníka na 45 stupňov držte počas klikania stlačený Shift

Ikonka

Mnohouholník

Upraviť body

Umožnenie zmeny tvaru obrysu. Kliknite tu a ťahajte úchytky obrysu.

Ikonka

Upraviť body

Presunúť body

Ťahaním úchytiek obrysu sa mení tvar obrysu.

Ikonka

Presunúť body

Vložiť body

Vloženie úchytky, ktorou sa pri jej ťahaní môže meniť tvar obrysu. Kliknite sem a potom kliknite na náhľad obrysu.

Ikonka

Vložiť body

Zmazať body

Odstránenie bodu z náhľadu obrysu. Kliknite sem, potom kliknite na bod, ktorý chcete odstrániť.

Ikonka

Zmazať body

Automatický obrys

Automatické kreslenie obrysu okolo objektu, ktorý môžete editovať.

Ikonka

Automatické obrysy

Späť

Vrátenie poslednej akcie.

Ikonka

Späť

Znovu

Obnoví poslednú akciu príkazu Späť .

Ikonka

Znovu

Panel farieb

Vybranie rovnakých častí bitmapy, ktoré majú rovnakú farbu. Kliknite tu, a potom kliknite na farbu v bitmape. Zvýšenie rozsahu vybraných farieb sa dosiahne zvýšením hodnôt v Tolerancia boxe.

Ikonka

Panel farieb

Tolerancia

Zadajte farebnú toleranciu kvapkátka v percentách. Ak chcete zväčšiť rozsah farieb, ktoré kvapkátko vyberie, zadajte vyššiu hodnotu.

Please support us!