Obtekanie

Zadajte, ako má text obtekať okolo objektu. Môžete tiež určiť medzery medzi textom a objektom.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Image - Properties - Wrap tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Wrap tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Wrap tab.

Choose Format - Wrap - Edit - Wrap tab.


Tip Icon

Ak chcete nechať obtekať text okolo tabuľky, umiestnite tabuľku do rámca a potom nastavte obtekanie textu okolo rámca.


Nastavenia

Žiadne

Umiestni objekt na samostatný riadok v dokumente. Text v dokumente sa zobrazuje nad a pod objektom, ale nie po jeho stranách.

Icon

Žiadne

Pred

Ak je dostatok miesta, text bude obtekať vľavo od objektu.

Icon

Pred

Za

Ak je dostatok miesta, text bude obtekať vpravo od objektu.

Icon

Za

Rovnobežne

Text bude obtekať po všetkých štyroch stranách objektu.

Icon

Rovnobežne

Cez

Objekt bude umiestnený v popredí pred textom.

Icon

Cez

Optimálne

Automatically wraps text to the left, to the right, or on all four sides of the border frame of the object. If the distance between the object and the page margin is less than 2 cm, the text is not wrapped.

Icon

Optimálne

Možnosti

Upresňuje možnosti obtekania textu.

Prvý odsek

Po stlačení klávesu Enter začne nový odsek pod objektom. Medzera medzi odsekmi je určená veľkosťou objektu.

Na pozadí

Moves the selected object to the background. This option is only available if you selected the Through wrap type.

Obrys

Wraps text around the shape of the object. This option is not available for the Through wrap type, or for frames. To change the contour of an object, select the object, and then choose Format - Wrap - Edit Contour.

Iba vonku

Text obteká iba okolo obrysu objektu, ale nie vo voľných oblastiach vo vnútri tvaru objektu. Táto možnosť nie je dostupná pre rámce.

Allow overlap

Specifies whether the object is allowed to overlap another object. This option has no effect on wrap through objects, which can always overlap.

Medzery

Určenie vzdialenosti medzi vybraným objektom a textom.

Vľavo

Vloženie veľkosti medzery, ktorú chcete medzi ľavým rohom objektu a textom.

Vpravo

Vloženie veľkosti medzery, ktorú chcete medzi pravým rohom objektu a textom.

Hore

Vloženie veľkosti medzery, ktorú chcete medzi horným okrajom objektu a textom.

Dole

Vloženie veľkosti medzery, ktorú chcete medzi dolným okrajom objektu a textom.

Please support us!