Textová mriežka

Pridá k aktuálnemu štýlu stránky textovú mriežku. Táto voľba je k dispozícii iba ak je zapnutá podpora ázijských jazykov Nástroje - Voľby - Nastavenia jazyka - Jazyky).

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Menu Format - Page Style - tab Text Grid, if Asian language support is enabled


Mriežka

Pridá alebo odstráni v aktuálnom štýle stránky textovú mriežku pre riadky alebo znaky.

Vzhľad mriežky

Riadkov na strane

Zadajte maximálny počet riadkov na stranu.

Znakov na riadku

Zadajte maximálny počet znakov na jeden riadok.

Veľkosť základného textu

Zadajte základnú veľkosť textu. Pri väčších hodnotách bude na riadku menej znakov.

Veľkosť hrubého textu

Zadajte veľkosť písma pre Ruby text.

Hrubý text pod/vľavo od základného textu

Zobrazuje Ruby text vľavo alebo pod základným textom.

Zobrazenie mriežky

Určuje nastavenia tlače a farieb textovej mriežky.

Please support us!