Footnotes/Endnotes

Určuje, kde sa zobrazia poznámky pod čiarou a koncové poznámky, ako aj ich formáty číslovania.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Section - Footnotes/Endnotes tab.

Choose Format - Sections - Options button Footnotes/Endnotes tab.


Poznámky pod čiarou

Zhromaždiť na konci textu

Na konci oblasti sa pridávajú poznámky pod čiarou. Ak oblasť zahŕňa viac ako jednu stranu, poznámky pod čiarou sa pridajú do dolnej časti strany, na ktorej sa nachádzajú ukotvenia poznámok pod čiarou.

Reštartovať číslovanie

Reštartuje číslovanie poznámok pod čiarou od čísla, ktoré určíte.

Začať od

Zadajte číslo, ktorému chcete priradiť poznámku pod čiarou.

Používateľský formát

Specifies a custom numbering format for footnotes. This check box is only available if the Restart numbering check box is selected.

Pred

Zadajte text, ktorý chcete zobraziť pred číslom poznámky pod čiarou.

Spin button own format

Select the numbering scheme for the footnotes.

Za

Zadajte text, ktorý chcete zobraziť za číslom poznámky pod čiarou.

Vysvetlivky

Zhromaždiť na konci sekcie

Na konci oblasti sa pridajú poznámky pod čiarou.

Reštartovať číslovanie

Reštartuje číslovanie koncových poznámok od čísla, ktoré určíte.

Začať od

Zadajte číslo, ktorému chcete priradiť poznámku.

Používateľský formát

Určuje vlastný formát číslovania pre poznámky pod čiarou. Toto zaškrtávacie políčko je k dispozícii, iba ak je zaškrtnuté pole Reštartovať číslovanie.

Pred

Zadajte text, ktorý chcete zobraziť pred číslom poznámky

Spin button own format

Select the numbering scheme for the endnotes.

Za

Zadajte text, ktorý chcete zobraziť za číslom poznámky.

Please support us!