Možnosti

Specifies the number of columns and the column layout for the section.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Sections - Options button.


Sections follow the text flow behavior of the page they are inserted into.

For example, if you insert a section that uses a two-column layout into a page style that uses a four-column layout, the two-column layout is nested inside one of the four columns.

You can also nest sections, that is, you can insert a section into another section.

Stĺpce

Určí počet a rozloženie stĺpcov pre štýl stránky, rámca alebo sekcie.

Odsadenie

Odsadí obsah oblasti pomocou ľavého a pravého okraja.

Area (Background, Highlighting)

Nastavte možnosti výplne pre vybraný grafický objekt alebo prvok dokumentu.

Footnotes/Endnotes

Určuje, kde sa zobrazia poznámky pod čiarou a koncové poznámky, ako aj ich formáty číslovania.

Please support us!