Page Style

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Page Style.

Choose View - Styles - open context menu New/Modify (for Page Styles).


Uložiť

Set the options for the selected style.

Uložiť

Allows you to define page layouts for single and multiple-page documents, as well as a numbering and paper formats.

Area

Set the background color or graphic.

Tieň

Nastavte možnosti priehľadnosti pre výplň, ktorú použijete na vybraný objekt.

Uložiť

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Zatvoriť

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Oblasť

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Stĺpce

Určí počet a rozloženie stĺpcov pre štýl stránky, rámca alebo sekcie.

Poznámka pod čiarou

Určuje možnosti rozloženia pre poznámky pod čiarou, vrátane čiary, ktorá oddeľuje poznámku pod čiarou od hlavnej časti dokumentu.

Podpora Ázijských jazykov

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Textová mriežka

Pridá k aktuálnemu štýlu stránky textovú mriežku. Táto voľba je k dispozícii iba ak je zapnutá podpora ázijských jazykov Nástroje - Voľby - Nastavenia jazyka - Jazyky).

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!