Osnova a číslovanie

Pridá alebo odstráni úroveň osnovy, číslovanie alebo odrážky z odseku. Môžete tiež zvoliť štýl číslovania, ktorý sa má použiť, a číslovanie resetovať v číslovanom zozname.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Paragraph - Outline & Numbering tab.

Choose Styles - Edit Style - Outline & Numbering tab (Paragraph Styles).

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Outline & Numbering tab (Paragraph Styles).


  1. To change the numbering options for paragraphs that use the same paragraph style, choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon. Right-click the style in the list, choose Modify, and then click the Outline & Numbering tab.

  2. To change the numbering options for selected paragraphs, choose Format - Paragraph, and then click the Outline & Numbering tab.

Outline

Úroveň osnovy

Priradí vybraným odsekom alebo štýlom odseku úroveň osnovy od 1 do 10. Ak chcete úroveň osnovy resetovať, zvoľte Telo textu.

Číslovanie

Štýl číslovania

Select the Numbering Style that you want to apply to the paragraph. These styles are also listed in the Styles window (F11) if you click the List Styles icon.

Upraviť štýl

Upravte vlastnosti vybraného štýlu číslovania. Tieto vlastnosti sa použijú pre všetky odseky formátované daným štýlom číslovania.

This button is disabled when Chapter Numbering is applied. Choose Tools - Chapter Numbering... to edit the outline level and numbering style.

Note Icon

Outline level and Numbering Style are independent of each other. Use Tools - Chapter Numbering... to assign numbering styles to paragraph styles.


This section only appears when you edit the properties of the current paragraph by choosing Format - Paragraph.

Restart at this paragraph

Reštartuje číslovanie od aktuálneho odseku.

Start with

Zaškrtnite toto políčko a potom zadajte číslo, ktoré chcete priradiť k odseku.

"Start with" spin button

Zadajte číslo, ktoré chcete priradiť k odseku. Nasledujúce odseky sú číslované postupne od čísla, ktoré tu zadáte.

Line numbering

Specify the Line numbering options. To add line numbers to your document, choose Tools - Line Numbering.

Include this paragraph in line numbering

Zahrnie aktuálny odsek do číslovania riadkov.

Restart at this paragraph

Reštartuje číslovanie riadkov pri aktuálnom odseku alebo od čísla, ktoré zadáte.

Start with

Zadajte číslo, od ktorého chcete znova spustiť číslovanie riadkov

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Použiť

Applies the modified or selected values without closing the dialog.

Please support us!