Field

The submenu lists the most common field types that can be inserted into a document at the current cursor position. To view all of the available fields, choose More Fields.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Insert - Field

From the context menu:

Open context menu - choose Edit Field (inserted fields)

From the tabbed interface:

Choose Insert - Fields.

Choose Reference - Field.

On the References menu of the References tab, choose Field.

From toolbars:

Icon Insert Field

Insert Field

From the keyboard:

+ F2


Čísla strán

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

Počet strán

Vloží do dokumentu celkový počet strán ako pole.

Dátum

Vloží aktuálny dátum ako pole. Použije sa východiskový formát dátumu a dátum sa nebude automaticky aktualizovať.

Čas

Vloží aktuálny čas ako pole. Čas sa určí podľa nastavenia operačného systému. Použije sa nemenný formát času, ktorý sa po stlačení klávesy F9 neaktualizuje.

Nadpis

Vloží ako pole nadpis určený vo vlastnostiach dokumentu. Toto pole zobrazuje údaje zadané do poľa Predmet v dialógu Súbor - Vlastnosti - Popis.

First Author (field)

Inserts the name of the person who created the document here as a field. The field applies the entry made under - LibreOffice - User data.

Predmet

Vloží ako pole predmet určený vo vlastnostiach dokumentu. Toto pole zobrazuje údaje zadané do poľa Predmet v dialógu Súbor - Vlastnosti - Popis.

Ostatné

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Please support us!