Field

The submenu lists the most common field types that can be inserted into a document at the current cursor position. To view all of the available fields, choose More Fields.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Field

Open context menu - choose Fields (inserted fields)


Čísla strán

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

Počet strán

Vloží do dokumentu celkový počet strán ako pole.

Dátum

Vloží aktuálny dátum ako pole. Použije sa východiskový formát dátumu a dátum sa nebude automaticky aktualizovať.

Čas

Vloží aktuálny čas ako pole. Čas sa určí podľa nastavenia operačného systému. Použije sa nemenný formát času, ktorý sa po stlačení klávesy F9 neaktualizuje.

Nadpis

Vloží ako pole nadpis určený vo vlastnostiach dokumentu. Toto pole zobrazuje údaje zadané do poľa Predmet v dialógu Súbor - Vlastnosti - Popis.

First Author (field)

Inserts the name of the person who created the document here as a field. The field applies the entry made under - LibreOffice - User data.

Predmet

Vloží ako pole predmet určený vo vlastnostiach dokumentu. Toto pole zobrazuje údaje zadané do poľa Predmet v dialógu Súbor - Vlastnosti - Popis.

Ostatné

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Please support us!