Hlavička

Pridá alebo odoberie hlavičku zo štýlu strany, ktorý vyberiete v podponuke. Hlavička je pridaná všetkým stranám, ktoré používajú vybraný štýl. V prípade nového dokumentu je v podponuke vypísaný iba "Štandardný" štýl strany, ostatné štýly sú pridané, hneď ako ich použijete v dokumente.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Header and Footer - Header


Note Icon

Hlavičky sú viditeľné iba pri zobrazení dokumentu v rozložení pre tlač(Zobraziť - Formát tlače).


Pred štýlmi strán, ktoré používajú hlavičku, je zobrazená značka.

Ak chcete odobrať hlavičku, zvoľte Vložiť - Hlavička a vyberte štýl obsahujúci hlavičku. Hlavička bude odobraná zo všetkých strán, ktoré používajú tento štýl.

Ak chcete pridať alebo odobrať hlavičku zo všetkých štýlov strán v dokumente, zvoľte Vložiť - Hlavička - Všetky.

To format a header, choose Format - Page Style - Header.

Please support us!