Vložiť skript

Na pozíciu kurzora vloží skript do HTML alebo textového dokumentu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Script (only HTML documents)


Vložený skript je v dokumente zobrazený ako malý zelený obdĺžnik. Ak obdĺžnik nevidíte, zvoľte ponuku - LibreOffice Writer/Web - View, a zaškrtnite pole Poznámky . Ak chcete skript upraviť, dvakrát kliknite na jeho zástupný zelený obdĺžnik

Ak dokument obsahuje viac ako jeden skript, dialóg Upraviť skript bude obsahovať tlačidlo Predchádzajúci a Ďalší, pomocou ktorých sa dá prechádzať medzi jednotlivými skriptami.

Jump to Previous Script Icon

Jump to Previous Script

 Jump to Next Script Icon

Jump to Next Script

Obsah

Typ skriptu

Zadajte typ skriptu, ktorý chcete vložiť. V HTML kóde je skript odlíšený pomocou značky <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">.

URL

Pridá odkaz na súbor skriptu. Kliknite na prepínač URL a potom vložte odkaz do pola. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo nájsť (...), nájsť súbor a kliknúť na Vložiť. Odkazovaný súbor bude v HTML kóde odlíšený pomocou následujúcich značiek:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="url">

/* text uzavretý medzi takými značkami je ignorovaný */

</SCRIPT>

Prehľadávať

Nájdite skript, na ktorý chcete odkazovať a kliknite na Vložiť.

Text

Napíšte kód skriptu, ktorý chcete vložiť.

Please support us!