Insert (Text from File)

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Text from File

Otvorte panel nástrojov Vložiť a kliknite na

Ikonka

Text from File


Tip Icon

Ak chcete mať vloženú vždy aktuálnu verziu súboru, vložte do dokumentu sekciu a do nej odkaz na požadovaný textový súbor. Pozri Vložiť sekciu.


Please support us!