Insert Table

Vloží tabuľku do dokumentu. Môžete tiež kliknúť na šípku, presunutím vybrať počet riadkov a stĺpcov, ktoré sa majú zahrnúť do tabuľky, a potom kliknúť na poslednú bunku.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Table - Insert Table

From the tabbed interface:

Choose Insert - Table - More Options.

Choose Home - Table - More Options.

From toolbars:

Icon Insert Table

Insert Table

From the keyboard:

+ F12


LibreOffice can automatically format numbers that you enter in a table cell, for example, dates and times. To activate this feature, choose - LibreOffice Writer - Table and click the Number recognition check box in the Input in tables area.

Zobrazenie výsledku výpočtu z jednej tabuľky v inej

Názov

Zadajte názov tabuľky.

Stĺpce

Zadajte požadovaný počet stĺpcov tabuľky.

Riadky

Zadajte požadovaný počet riadkov tabuľky.

Možnosti

Nastavte možnosti tabuľky.

Nadpis

Zahŕňa v tabuľke riadok nadpisu.

Repeat heading rows on new pages

Opakuje nadpis tabuľky v hornej časti nasledujúcej strany, ak tabuľka obsahuje viac ako jednu stranu.

Heading rows

Select the number of rows that you want to use for the heading. The spinbox accepts values up to one less than the number of rows being inserted.

Don't split the table over pages

Zabráni tomu, aby sa tabuľka rozšírila na viac ako jednu stranu.

List of table styles

Vyberte preddefinovaný štýl pre novú tabuľku.

Ikona v paneli nástrojov Vložiť:

Na paneloch nástrojov Vložiť kliknite na Tabuľku. Otvorí sa dialóg Vložiť tabuľku, pomocou ktorého môžete do aktuálneho dokumentu vložiť tabuľku. Môžete tiež kliknúť na šípku a ťahaním kurzoru určiť počet riadkov a stĺpcov v tabuľke, vložíte ju kliknutím na poslednú bunku.

Icon Insert Table

Insert Table

Please support us!