Zmena veľkosti a presun rámcov (objektov) pomocou klávesnice

Môžete zmeniť veľkosť alebo polohu vybraných rámcov pomocou klávesnice.

To move a selected frame or object, press an arrow key. To move by one pixel, hold down , and then press an arrow key.

To resize a selected frame or object, first press +Tab. Now one of the handles blinks to show that it is selected. To select another handle, press +Tab again. Press an arrow key to resize the object by one grid unit. To resize by one pixel, hold down , and then press an arrow key.

The increment by which you move an object with the keyboard is determined by the document grid. To change the properties of the document grid, choose - LibreOffice Writer - Grid.

Používanie klávesových skratiek (Sprístupnenie programu LibreOffice Writer)

Please support us!