Upraviť súbor konkordancií­

Vytvorte alebo upravte zoznam slov, ktoré budú zaradené do abecedného registra. V súbore sú vypísané slová, ktoré by mali byť odkazované v registri (spolu s číslom stránky, na ktorej sa v dokumente vyskytnú).

Pomocou tlačidla Nájsť všetko v dialógu Nájsť a nahradiť môžete zvýrazniť všetky miesta, kde sa slovo vyskytuje. Potom otvorte dialóg Vložiť položku registra pre pridanie slova do abecedného registru. Pokiaľ však potrebujete rovnaký abecedný register v rôznych dokumentoch, môžete vytvoriť súbor registra, do ktorého zadáte slová len raz, a potom ich mnohokrát využijete .

Pre prístup k dialógu Upraviť súbor konkordancií:

  1. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type.

  2. V zozname Typ vyberte "Abecedný register".

  3. V časti Možnosti zaškrtnite Registrový súbor.

  4. Kliknite na tlačidlo Súbor, vyberte Nový alebo Upraviť.

Registrový súbor obsahuje následujúce pole:

"Hľadaný výraz" odkazuje na položku registru, ktorou chcete vyznačiť v dokumente.

"Alternatívna položka" je text, ktorý sa objaví v registru.

Prvý a druhý kľúč sú nadriadené položky registri. "Hľadaný výraz", alebo "Alternatívna položka" bude zaradená pod prvým a druhým kľúčom.

"Rozlišovať veľkosť" znamená, že budú rozlišované malé a veľké písmena.

"Celá slová" hľadá výraz iba ako celé slovo, nie ako časť iného slova.

Note Icon

Ak chcete aktivovať voľby "Rozlišovať veľkosť", alebo "Celé slová", kliknite do odpovedajúcej bunky a potom zaškrtnite odpovedajúce políčko.


Na vytvorenie registrového súboru bez dialógu Upraviť súbor konkordancií:

Pri tvorbe registrového súboru dodržujte následujúce pokyny:

Hľadaný výraz;Alternatívna položka;Prvý kľúč;Druhý kľúč;Rozlišovať veľkosť;Celé slová

Funkcie "Rozlišovať veľkosť" a "Celé slová" sú neaktívne, ak sú prázdne alebo nula (0). Akýkoľvek iný obsah položky aktivuje odpovedajúcu funkciu.

Príklad

Napríklad pro zaradenie slova "Boston" do abecedného registru pod položku "Mestá" zadajte do registrového súboru:

Brno;Brno;Mestá;;0;0

Nájde takisto "Boston" zapísaný malými písmenami.

Pre zaradenie okrsku "Beacon Hill" v Bostone pod položku "Mestá" zadajte do registrového súboru:

Beacon Hill;Boston;Mestá;

Please support us!