Upraviť súbor konkordancií­

Vytvorte alebo upravte zoznam slov, ktoré budú zaradené do abecedného registra. V súbore sú vypísané slová, ktoré by mali byť odkazované v registri (spolu s číslom stránky, na ktorej sa v dokumente vyskytnú).

Pomocou tlačidla Nájsť všetko v dialógu Nájsť a nahradiť môžete zvýrazniť všetky miesta, kde sa slovo vyskytuje. Potom otvorte dialóg Vložiť položku registra pre pridanie slova do abecedného registru. Pokiaľ však potrebujete rovnaký abecedný register v rôznych dokumentoch, môžete vytvoriť súbor registra, do ktorého zadáte slová len raz, a potom ich mnohokrát využijete .

note

The default filter for creating or opening concordance files is *.sdi. However, the file format of the concordance file is plain text.


Pre prístup k dialógu Upraviť súbor konkordancií:

  1. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type.

  2. V zozname Typ vyberte "Abecedný register".

  3. V časti Možnosti zaškrtnite Registrový súbor.

  4. Kliknite na tlačidlo Súbor, vyberte Nový alebo Upraviť.

Registrový súbor obsahuje následujúce pole:

Term

Meaning

Search term

"Hľadaný výraz" odkazuje na položku registru, ktorou chcete vyznačiť v dokumente.

Alternative entry

"Alternatívna položka" je text, ktorý sa objaví v registru.

1st and 2nd Keys

Prvý a druhý kľúč sú nadriadené položky registri. "Hľadaný výraz", alebo "Alternatívna položka" bude zaradená pod prvým a druhým kľúčom.

Comment

Add a comment line above the entry. Commented lines start with #.

Match case

"Rozlišovať veľkosť" znamená, že budú rozlišované malé a veľké písmena.

Word only

"Celá slová" hľadá výraz iba ako celé slovo, nie ako časť iného slova.


note

Ak chcete aktivovať voľby "Rozlišovať veľkosť", alebo "Celé slová", kliknite do odpovedajúcej bunky a potom zaškrtnite odpovedajúce políčko.


Na vytvorenie registrového súboru bez dialógu Upraviť súbor konkordancií:

Pri tvorbe registrového súboru dodržujte následujúce pokyny:

Search term;Alternative entry;1st key;2nd key;Match case;Word only

Funkcie "Rozlišovať veľkosť" a "Celé slová" sú neaktívne, ak sú prázdne alebo nula (0). Akýkoľvek iný obsah položky aktivuje odpovedajúcu funkciu.

Príklad

Napríklad pro zaradenie slova "Boston" do abecedného registru pod položku "Mestá" zadajte do registrového súboru:

Boston;Boston;Cities;;0;0

Nájde takisto "Boston" zapísaný malými písmenami.

Pre zaradenie okrsku "Beacon Hill" v Bostone pod položku "Mestá" zadajte do registrového súboru:

Beacon Hill;Boston;Cities;

Please support us!