Definovať položku použitej literatúry

Zmeniť obsah položky zoznamu použitej literatúry.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Vložiť - Registre a tabuľky - Položka v zozname použitej literatúry a kliknite na Upraviť


Dáta položky

Vložte krátky názov a vyberte zodpovedajúci typ zdroja. Potom vložte údaje do ďalších polí.

Krátky názov

Displays the short name for the bibliography entry. You can only enter a name here if you are creating a new bibliography entry.

This is where you select the desired entry data for your bibliography.

Typ

Select the source for the bibliography entry.

Please support us!