Položky (literatúra)

Špecifikujte formát pre zoznam všetkých ilustrácii

Pre prístup k tomuto príkazu...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#verz37 not found).


Typ

Zobrazené typy závisia na rôznych zdrojoch literatúry.

Štruktúra a formátovania

Riadok Štruktúra určuje, ako vyzerajú záznamy registra. Ak chcete zmeniť vzhľad záznamu, môžete zadať kódy, alebo text do prázdnych polí na tomto riadku. Takisto môžete kliknúť na prázdne pole, alebo kód a potom kliknúť na tlačidlo kódu.

Zarážka tabulátoru (T)

Vloží zarážku tabulátoru. Ak chcete pridať vodiace bodkovanie, vyberte znak v poli Vyplniť znakom. Polohu zarážky môžeme nastaviť v poli Umiestnenie kroku tabulátora, alebo zaškrtnite pole Zarovnať vpravo.

Typ

Vypíše dostupné položky literatúry. Ak chcete pridať položku do riadku Štruktúra, kliknite na prázdne pole v riadku Štruktúra, a kliknite na Vložiť. Použite dialóg Definovať položku použitej literatúryna pridávanie nových položiek literatúry.

Vložiť

Pridá kód odkazu na vybranú položku literatúry do riadku "Štruktúra". Vyberte položku zo zoznamu, kliknite na prázdne pole a potom na toto tlačidlo.

Odstrániť

Odstráni vybraný kód odkazu z riadku Štruktúra.

Všetko

Použije aktuálne nastavenie na všetky úrovne bez zavretia dialógového okna.

Štýl znaku

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Upraviť

Otvorí dialóg, v ktorom môžete upraviť vybraný štýl znaku.

Zoradiť podľa

Nastavte možnosti zoraďovania pre položky literatúry.

Pozícia dokumentu

Zoradí položky literatúry podľa výskytov odkazov na ne v texte. Vyberte, pokiaľ chcete používať automatické číslovanie odkazov na literatúru.

Obsah

Zoradí položky literatúry podľa kľúčov na zoradenie, ktoré vyberiete, napr. podľa autora alebo roku vydania.

Kľúče pre zoraďovanie

1, 2 alebo 3

Vyberte položku, podľa ktorej chcete zoradiť literatúru. Táto možnosť je aktívna iba ak je vybraná možnosť Obsah v oddiely zoraďovať podľa plochy.

AZ

Zoradí položky literatúry vzostupne podľa abecedy.

ZA

Zoradí položky literatúry zostupne podľa abecedy.

Please support us!