Položky (zoznam tabuliek)

Špecifikujte formát pre zoznam používateľom definovaný

Pre prístup k tomuto príkazu...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#verz35 not found).


Úroveň

Vyberte úroveň, ktorou chcete vytvoriť, alebo upraviť.

Note Icon

Používateľom definované registre nepodporujú podkľúče.


Štruktúra a formátovania

Riadok Štruktúra určuje, ako vyzerajú záznamy registra. Ak chcete zmeniť vzhľad záznamu, môžete zadať kódy, alebo text do prázdnych polí na tomto riadku. Takisto môžete kliknúť na prázdne pole, alebo kód a potom kliknúť na tlačidlo kódu.

Text položky (E)

Inserts the text of the selected entry.

Zarážka tabulátoru (T)

Vloží zarážku tabulátoru. Ak chcete pridať vodiace bodkovanie, vyberte znak v poli Vyplniť znakom. Polohu zarážky môžeme nastaviť v poli Umiestnenie kroku tabulátora, alebo zaškrtnite pole Zarovnať vpravo.

Číslo strany (#)

Vloží číslo strany výskytu položky.

Heading info (HI)

Inserts heading information such as heading number or heading contents. Click on the HI icon to select what information to display.

Odkaz (LS a LE)

Creates a hyperlink for the part of the entry that you enclose by the opening (LS) and the closing (LE) hyperlink tags. On the Structure line, click in the empty box in front of the part that you want to create a hyperlink for, and then click this button. Click in the empty box after the part that you want to hyperlink, and then click this button again. All hyperlinks must be unique.

Všetko

Použije aktuálne nastavenie na všetky úrovne bez zavretia dialógového okna.

Štýl znaku

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Upraviť

Otvorí dialóg, v ktorom môžete upraviť vybraný štýl znaku.

note

The next three options are available when the T icon is selected.


Vyplniť znakom

Vyberte vodiaci znak pre tabulátor.

Umiestnenie kroku tabulátora

Vložte vzdialenosť medzi ľavým okrajom stránky a zarážkou tabulátora.

Zarovnať vpravo

Zarovná zarážku tabulátora k pravému okraju strany.

note

The next two options are available when the HI icon is selected.


Heading info

Select the heading information to include in the index entry.

Show up to level

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

Pozícia tabulátora relatívne k odsadeniu štýlu odseku

Nastaví zarážku tabulátora vzhľadom k "odsadeniu zľava" určenom v štýle odseku v záložke Štýly. Inak je zarážka tabulátora nastavená vzhľadom k ľavému okraju textu.

Please support us!