Položky (zoznam ilustrácii)

Špecifikujte formát pre zoznam všetkých ilustrácii

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte záložku Vložiť - Registre a tabuľky - Registre a tabuľky - Položky (ak je zvolený typ Zoznam ilustrácii)


Úroveň

Vyberte úroveň, ktorou chcete vytvoriť, alebo upraviť.

Registre ilustrácii majú iba jednu úroveň.

Štruktúra a formátovania

Riadok Štruktúra určuje, ako vyzerajú záznamy registra. Ak chcete zmeniť vzhľad záznamu, môžete zadať kódy, alebo text do prázdnych polí na tomto riadku. Takisto môžete kliknúť na prázdne pole, alebo kód a potom kliknúť na tlačidlo kódu.

Text položky (E)

Vloží text nadpisu kapitoly.

Zarážka tabulátoru (T)

Vloží zarážku tabulátoru. Ak chcete pridať vodiace bodkovanie, vyberte znak v poli Vyplniť znakom. Polohu zarážky môžeme nastaviť v poli Umiestnenie kroku tabulátora, alebo zaškrtnite pole Zarovnať vpravo.

Číslo strany (#)

Vloží číslo strany výskytu položky.

Informácie o kapitole

Vloží informácie o kapitole ako je hlavička a číslo. Vyberte informácie, ktoré chcete zobraziť Položka kapitoly.

Položka kapitoly

Vyberte informácie o kapitole, ktoré chcete zahrnúť do zoznamu

Vyhodnotiť až do úrovne

Vložte najvyššiu úroveň tých objektov, ktoré sú zobrazené vo vygenerovanom obsahu

Štýl znaku

Určite štýl formátovania pre vybranú časť riadku Štruktúra.

Upraviť

Otvorí dialóg, v ktorom môžete upraviť vybraný štýl znaku.

Vyplniť znakom

Vyberte vodiaci znak pre tabulátor.

Umiestnenie kroku tabulátora

Vložte vzdialenosť medzi ľavým okrajom stránky a zarážkou tabulátora.

Zarovnať vpravo

Zarovná zarážku tabulátora k pravému okraju strany.

Formát

Iba viditeľné, ak kliknete na tlačidlo E# v riadku štruktúra. Vyberte ukázať číslo kapitoly s alebo bez oddeľovača.

Vyhodnotiť až do úrovne

Vložte najvyššiu úroveň tých objektov, ktoré sú zobrazené vo vygenerovanom obsahu

Pozícia tabulátora relatívne k odsadeniu štýlu odseku

Nastaví zarážku tabulátora vzhľadom k "odsadeniu zľava" určenom v štýle odseku v záložke Štýly. Inak je zarážka tabulátora nastavená vzhľadom k ľavému okraju textu.

Please support us!