Položky (Registry/tabuľky)

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

Pre prístup k tomuto príkazu...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#verz3 not found).


Obsah

Abecedný register

Register ilustrácií

Zoznam tabuliek

Používateľom definované

Tabuľka objektov

Literatúra

Please support us!