Priradiť štýly

Vytvorí položky registrov pomocou určitých štýlov odsekov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles


Štýly

Zoznam obsahuje štýly odsekov, ktoré môžete priradiť úrovniam registru.

Ak chcete vytvoriť položku registra zo štýlu odseku, vyberte ho v zozname štýlov a kliknite na tlačidlo >> a presuňte štýl do vybranej úrovne registru.

<<

Posuňte vybraný štýl odseku v registri o jednu úroveň vyššie.

>>

Posuňte vybraný štýl odseku v registri o jednu úroveň nižšie.

Please support us!