Register

K dispozícii sú následujúce možnosti, ak vyberiete užívateľom definované ako typ registra.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)


Používateľom vytvorené registre sú dostupné v poli typ, keď vložíte položku registra do dokumentu.

Typ a titul

Určite typ a titulok registra.

Typ

Vyberte typ registra, ktorý chcete vložiť alebo upraviť. Možnosti dostupné na tejto karte závisia od typu registra. Ak je kurzor v registri, keď vyberiete Vložiť – Obsah a register – Obsah, register alebo zoznam použitej literatúry, môžete tento register upraviť.

Nadpis

Vložte nadpis pre vybraný register.

Zamknuté proti ručným zmenám

Zabráni zmene obsahu registra, obsahu alebo zoznamu. Ručné zmeny, ktoré vykonáte v registri, sa pri obnovení registra stratia. Ak chcete, aby bolo možné kurzor umiestniť do chránenej oblasti, zvoľte - LibreOffice Writer - Pomôcky na formátovanie, a potom zaškrtnite Povoliť kurzor v časti Chránené oblasti.

Create Index or Table of Contents

For

Vyberte, ak sa má register vytvoriť pre celý dokument alebo len pre aktuálnu kapitolu.

Vytvoriť z

Štýly

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

Priradiť štýly

Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index. Choose the proper heading level on which the style will be included in the index.

Značky obsahu

Obsahuje položky registra vložené pomocou Vložiť - Registre a obsahy - Položka.

Tabuľky

Zahrnie do registrov tabuľky.

Obrázky

Zahrnie do registra ilustráciu a grafiku.

Frames

Zahŕňa rámce v registri.

Objekty OLE

Zahrnie do registra OLE objekty.

Úroveň zdrojovej kapitoly

Odsadí položky tabuľky, grafiky, rámcov a objektov OLE podľa ich miesta v hierarchii hlavičiek kapitol.

Určenie položky registru

Please support us!