Štýly

Môžete priradiť rôzne odsekové štýly nadpisom, oddeľovačom a položkám registrov. Štýly odsekov tu môžete aj upravovať.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab


Priradenie

Úrovne

Vyberte úroveň registrov, ktorých formátovanie meníte.

Štýly odseku

Vyberte štýl odseku pre vybranú úroveň registra a kliknite na tlačidlo Priradiť.

<

Sformátuje vybranú úroveň registra pomocou vybraného štýlu odseku.

Východzie

Znovu nastaví formátovanie vybranej úrovne registra na "Vychádzajúci" štýl.

Upraviť

Otvorí dialóg Štýl odseku, kde je možné upraviť štýl vybraného odseku.

Please support us!