Obsah, register alebo zoznam použitej literatúry

Inserts an index or a table of contents at the current cursor position. To edit an index or table of contents, place the cursor in the index or table of contents, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

From the context menu:

Choose Edit Index in the index.

From the tabbed interface:

Choose Reference - Table of Contents.

On the Reference menu of the Reference tab, choose Table of Contents, Index or Bibliography.

From toolbars:

Icon Insert Index

Insert Index


Tento dialóg poskytuje tiež náhľad na register či obsah.

V závislosti na vybranom type registra sú dostupné následujúce záložky.

Typ

Use this tab to specify and define the type of index that you want to insert. You can also create custom indexes.

Položky (Registry/tabuľky)

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

Štýly

Assign paragraph styles to index titles and index entries in Table of Contents, Indexes, and Bibliography. For Alphabetical Indexes, paragraph styles can be assigned to separators. You can also edit paragraph styles from this dialog.

Stĺpce

Určí počet a rozloženie stĺpcov pre štýl stránky, rámca alebo sekcie.

Na tejto záložke môžete určiť usporiadanie registra či obsahu do stĺpca. Východzím stavom je usporiadanie do jedného stĺpca a zarovnanie k ľavému okraju stránky.

Area (Background, Highlighting)

Nastavte možnosti výplne pre vybraný grafický objekt alebo prvok dokumentu.

Please support us!