Obsah, register alebo zoznam použitej literatúry

Inserts an index or a table of contents at the current cursor position. To edit an index or table of contents, place the cursor in the index or table of contents, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography


Tento dialóg poskytuje tiež náhľad na register či obsah.

V závislosti na vybranom type registra sú dostupné následujúce záložky.

Typ

Na tejto záložke je možné vybrať typ registra, ktorý chcete vložiť. Tiež môžete vytvoriť vlastný register.

Položky (Registry/tabuľky)

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

Štýly

Môžete priradiť rôzne odsekové štýly nadpisom, oddeľovačom a položkám registrov. Štýly odsekov tu môžete aj upravovať.

Stĺpce

Určí počet a rozloženie stĺpcov pre štýl stránky, rámca alebo sekcie.

Na tejto záložke môžete určiť usporiadanie registra či obsahu do stĺpca. Východzím stavom je usporiadanie do jedného stĺpca a zarovnanie k ľavému okraju stránky.

Nastavte možnosti výplne pre vybraný grafický objekt alebo prvok dokumentu.

Použitie obsahov a registrov

Please support us!