Edit Fields (variables)

Edit field contents.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Edit Fields of the context menu of the selected field.


Type

Shows the type of the selected field.

Select

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

Formát

Kliknite na formát, ktorý chcete použiť na vybrané pole, alebo kliknite na "Ďalšie formáty" a vytvorte si vlastný formát.

Neviditeľný

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

Hodnota

Vložte posun pre pole dátumu alebo času.

Použiť

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

Použiť

Arrow buttons

Use the arrow buttons to go to next or previous field of same type in the document.

Edit

When visible, opens a dialog to edit the contents of the field. The dialog depends on the type of the field.

Please support us!