Vstupné pole

Vloží textové pole, ktoré môžete otvoriť a upraviť kliknutím myší v dokumente. Vstupné pole môžete použiť pre text, alebo v ňom môžete priradiť novú hodnotu premennej.

Pre zmenu obsahu vstupného pola v dokumente kliknite na toto pole a potom upravte text v dolnom poli zobrazenom v dialógovom okne.

Reference

This box displays the name that you entered in the Reference box on the Functions or Variables tab of the Fields dialog. The box underneath displays the contents of the field.

Ďalej

Preskočí na ďalšie vstupné pole dokumentu. Toto tlačidlo je dostupné iba pokiaľ umiestnite kurzor priamo pred vstupné pole a potom stlačíte Shift+Ctrl+F9.

Please support us!