Špeciálne značky

Pokiaľ dokument obsahujúci pole uložíte ako HTML dokument, LibreOffice automaticky prevedie polia pre dátum, čas a informácie o dokumente na zvláštne HTML značky. Obsah polí bude vložený medzi úvodnú a koncovú HTML značku príslušného konvertovaného poľa. Tieto špeciálne HTML značky sú neštandardné a nezodpovedajú normalizovaným HTML značkám.

Polia aplikácie LibreOffice Writer sú v HTML dokumente uvedené značkou <SDFIELD>. Typ poľa, formát a meno zvláštnych polí sú súčasťou úvodnej značky. Formát značky poľa závisí na type poľa.

Polia dátumu a času

Pre pole "Dátum" a "Čas" má parameter TYPE hodnotu DATETIME. Formát je určený parametrom SDNUM, napríklad DD:MM:YY pre dátum, alebo HH:MM:SS pre čas.

Pre polia obsahujúce fixný dátum alebo čas je ich hodnota určená parametrom SDVAL.

Príklady zvláštnych HTML značiek pre dátum a čas, ktoré LibreOffice rozpozná ako polia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Polia

Značka LibreOffice

Dátum (nemenný)

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4239988426" SDNUM="1031;1031;DD.MM.YYYY">17.02.1998</SDFIELD>

Dátum je premenná

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;DD.MM.YYYY">17.02.1998</SDFIELD>

Čas (nemenný)

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4240335648" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>

Čas je premenná

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>


Pole typu Informácie o dokumente

Pre pole typu "Informácie o dokumente" má parameter TYPE hodnotu DOCINFO. Parameter SUBTYPE zobrazuje špecifický typ poľa. Napríklad pre pole "Vytvorené" (pole typu Informácie o dokumente) je SUBTYPE=CREATE. Pre pole typu Informácie o dokumente, ktoré obsahuje dátum alebo čas má FORMAT hodnotu DATE alebo TIME, a parameter SDNUM určuje, aký číselný formát je použitý. Parameter SDFIXED určuje, či je obsah poľa pevný alebo sa mení.

Obsah pevného poľa obsahujúceho dátum alebo čas je určený parametrom SDVAL, inak je obsah určený textom, ktorý sa nachádza v párovej HTML značke SDFIELD.

Príklady špeciálnych HTML značiek pre Informácie o dokumente, ktoré LibreOffice rozpozná ako pole, ukazuje následujúca tabuľka:

Polia

Značka LibreOffice

Popis (pevný obsah)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=COMMENT SDFIXED>Popis</SDFIELD>

Dátum vytvorenia

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;QQ YY">1. štvrťrok 98</SDFIELD>

Čas vytvorenia (pevný obsah)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=TIME SDVAL="0" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS AM/PM" SDFIXED>03:58:35 PM</SDFIELD>

Dátum poslednej zmeny

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CHANGE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;NN DD MMM, YY">Po 23 Feb, 98</SDFIELD>


Please support us!