Informácie o dokumente

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte záložku Vložiť - Polia - Iné - Informácie o dokumente


Note Icon

Ak exportujete alebo importujete HTML dokument, ktorý obsahuje pole Informácie o dokumente, na ich spracovanie sa použijú zvláštne formáty LibreOffice.


Typ

Zoznam všetkých dostupných polí. Ak chcete pridať pole do dokumentu, kliknite na typ pole, potom na pole v zozname Vybrať a potom kliknite na Vložiť. Sú dostupné nasledujúce typy polí:

Typ

Význam

Zmenené

Vloží meno autora a dátum alebo čas posledného uloženia dokumentu.

Dátum a čas úpravy

Vloží množstvo času stráveného úpravami dokumentu.

Poznámky

Inserts the comments as entered in the Description tab page of the File - Properties dialog.

Revision number

Vloží číslo verzie aktuálneho dokumentu.

Vytvorené

Vloží meno autora a dátum alebo čas vytvorenia dokumentu.

Custom

Inserts the contents of the properties found on the Custom Propertiestab of the File - Properties dialog.

Naposledy tlačené

Vloží meno autora a dátum alebo čas, kedy bol dokument naposledy vytlačený.

Kľúčové slová

Inserts the keywords as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Predmet

Inserts the subject as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Nadpis

Inserts the title as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.


Note Icon

Nasledujúce polia môžu byť vložené iba vtedy, ak je v zozname Typ vybraná zodpovedajúca položka.


Vybrať

Vypíše možné polia pre vybraný typ poľa v zozname Typ. Ak chcete pole vložiť, vyberte ho a kliknite na vložiť.

Tip Icon

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


Polia

Funkcia

Predchádzajúca strana

Vloží číslo strany predchádzajúcej strany v dokumente.

Ďalšia strana

Vloží číslo nasledujúcej strany v dokumente.

Číslo strany

Vloží číslo aktuálnej strany.


V položke Formát kliknite na formát číslovania, ktorý chcete použiť.

Ak chcete, môžete vložiť posun číslovania pre zobrazené číslo strany. S posunom číslovania jedna (1) zobrazí pole číslo o jedna vyššie ako aktuálne číslo strany, ale iba v prípade, že strana s takým číslom existuje. Na poslednej strane bude takéto pole prázdne.

Note Icon

Do polí "Vytvorené", "Zmenené" a "Naposledy tlačené" môžete zahrnúť autora, dátum a čas príslušnej operácie.


Formát

Kliknite na formát, ktorý chcete použiť na vybrané pole, alebo kliknite na "Ďalšie formáty" a vytvorte si vlastný formát.

Keď kliknete na "Ďalšie formáty", otvorí sa dialóg Formát čísla, kde môžete vytvoriť vlastný formát.

Pevný obsah

Vloží pole ako statický obsah. To znamená, že takéto pole nemôže byť aktualizované.

Note Icon

Polia s pevným obsahom sú vyhodnocované len pri vytvorení nového dokumentu zo šablóny, ktorá obsahuje takéto pole. Napríklad pole dátum s pevným obsahom vloží dátum, kedy bol nový dokument vytvorený zo šablóny (a toto pole sa už nikdy nezmení).


Please support us!