Inform√°cie o dokumente

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvońĺte z√°loŇĺku VloŇĺiŇ• - Polia - In√© - Inform√°cie o dokumente


note

When you export and import an HTML document containing DocInformation fields, special LibreOffice formats are used.


Typ

Lists the available field types.

Typ

V√Ĺznam

Pozn√°mky

Inserts the comments as entered in the Description tab page of the File - Properties dialog.

Vytvorené

VloŇĺ√≠ meno autora a d√°tum alebo ńćas vytvorenia dokumentu.

Custom

Inserts the contents of the properties found on the Custom Properties tab of the File - Properties dialog. (Only shown if Custom properties are added.)

Kńĺ√ļńćov√© slov√°

Inserts the keywords as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Naposledy tlańćen√©

VloŇĺ√≠ meno autora a d√°tum alebo ńćas, kedy bol dokument naposledy vytlańćen√Ĺ.

Zmenené

VloŇĺ√≠ meno autora a d√°tum alebo ńćas posledn√©ho uloŇĺenia dokumentu.

Revision number

VloŇĺ√≠ ńć√≠slo verzie aktu√°lneho dokumentu.

Predmet

Inserts the subject as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Nadpis

Inserts the title as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Total editing time

VloŇĺ√≠ mnoŇĺstvo ńćasu str√°ven√©ho √ļpravami dokumentu.


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


Vybraҕ

Lists what information can be inserted for a selected field type.

note

Do pol√≠ "Vytvoren√©", "Zmenen√©" a "Naposledy tlańćen√©" m√īŇĺete zahrn√ļŇ• autora, d√°tum a ńćas pr√≠sluŇ°nej oper√°cie.


Form√°t

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

When you click "Additional formats", the Number Format dialog opens, where you can define a custom format.

Pevn√Ĺ obsah

VloŇĺ√≠ pole ako statick√Ĺ obsah, to znamen√°, Ňĺe pole nemoŇĺno aktualizovaŇ•.

note

Polia s pevn√Ĺm obsahom s√ļ vyhodnocovan√© len pri vytvoren√≠ nov√©ho dokumentu zo Ň°abl√≥ny, ktor√° obsahuje tak√©to pole. Napr√≠klad pole d√°tum s pevn√Ĺm obsahom vloŇĺ√≠ d√°tum, kedy bol nov√Ĺ dokument vytvoren√Ĺ zo Ň°abl√≥ny (a toto pole sa uŇĺ nikdy nezmen√≠).


Please support us!