Funkcie

Depending on the field type that you select, you can assign conditions to certain functions. For example, you can define a field that executes a macro when you click the field in the document, or a condition that, when met, hides a field. You can also define placeholder fields that insert graphics, tables, frames and other objects into your document when needed.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte záložku Vložiť - Polia - Iné - Funkcie


Typ

Lists the available field types.

Typ

Význam

Podmienený text

Vloží text, ak je určitá podmienka splnená. Zadajte napríklad najskôr "sun eq 1" do políčka Podmienka a potom do políčka Potom text, ktorý chcete vložiť, pokiaľ bude hodnota premennej "sun" rovná "1". Pokiaľ chcete, môžete tiež do políčka Inak zadať text, ktorý sa má zobraziť, pokiaľ podmienka nie je splnená. Premennú "sun" nastavíte tak, že kliknete na záložku Premenné, zvolíte "Nastaviť premennú", do políčka Názov napíšete "sun" a hodnotu premennej nastavíte v políčku Hodnota.

Vstupný zoznam

Inserts a text field that displays one item from a list. You can add, edit, and remove items, and change their order in the list. Click an Input list field in your document or press +Shift+F9 to display the Choose Item dialog.

Vstupné pole

Vloží textové pole, ktoré môžete otvoriť tým, že na neho v dokumente kliknete. Potom môžete zmeniť text, ktorý bude zobrazený.

Spustiť makro

Vloží do dokumentu textové pole, ktoré po kliknutí myšou spustí makro. K priradeniu makra poľu kliknite na tlačidlo Makro.

Zástupný znak

Vloží pole, ktoré iba drží miesto iným objektom, napríklad obrázkov. Pokiaľ vložíte do dokumentu pole typu zástupný znak, budete vyzvaný k vloženiu chýbajúcej položky.

Skrytý text

Inserts a text field that is hidden when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - View and clear the Hidden text check box.

Skrytý odsek

Hides a paragraph when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - View and clear the Hidden paragraphs check box.

Zlúčiť znaky

Zlúči až 6 znakov, ktoré sa potom chovajú ako jediný znak. Táto funkcia je dostupná iba vtedy, pokiaľ sú podporované ázijské písma.


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


Format

Zoznam Formát sa používa iba u poľa typu Zástupný znak. Formát určuje typy objektov, miesto nich môžu byť zástupné znaky vložené.

Podmienka

Pre pole spojené s podmienkou zadajte jej kritéria tu.

Potom, Ináč

Enter the text to display when the condition is met in the Then box, and the text to display when the condition is not met in the Else box.

Do políčok Potom a Inak môžete vložiť tiež databázové polia tak, že použijete formát "databáza.tabuľka.pole".

note

Pokiaľ tabuľka alebo názov poľa v databáze neexistuje, nebude vložené nič.


note

Pokiaľ pri zadaní "databáza.tabuľka.pole" použijete úvodzovky, bude výraz vložený ako text.


Odkaz

Zadajte text, ktorý chcete v poli zobraziť. Pokiaľ vkladáte pole typu zástupný znak, zadáte text, ktorý sa má zobraziť ako tip, pokiaľ sa nad poľom kurzor myši zastaví.

Formát

Vyberte makro, ktoré chcete spustiť pri kliknutí na pole.

Názov makra

Zobrazí názov vybraného makra.

Zástupný znak

Zadajte text, ktorý sa má zobraziť v poli typu zástupný znak.

Skrytý text

Zadajte text, ktorý chcete skryť pri splnení podmienky.

Znaky

Zadajte znaky, ktoré chcete zlúčiť. Môžete zlúčiť najviac 6 znakov. Táto možnosť je dostupná len pre pole typu Zlúčiť znaky.

Hodnota

Zadajte hodnotu pre zvolené pole.

Makro

Otvorí dialóg Výber makra, v ktorom môžete zvoliť makro, ktoré bude spustené po kliknutí na vybrané pole dokumentu. Toto tlačidlo je dostupné len pre funkčné pole "Spustiť makro".

Pro pole Vstupný zoznam budú zobrazené nasledujúce ovládacie prvky:

Položka

Zadajte novú položku.

Pridať

Pridá obsah políčka Položka do zoznamu.

Položky v zozname

Vypíše položky. Najvrchnejša položka bude zobrazená v dokumente.

Odstrániť

Odstráni zvolenú položku zo zoznamu.

Presunúť nahor

Posunie vybranú položku v zoznamu vyššie.

Presunúť dole

Posunie vybranú položku v zozname nižšie.

Názov

Zadajte jednoznačný názov pre pole typu Vstupný zoznam.

Vybrať položku

Tento dialóg bude zobrazený, ak v dokumente kliknete na pole typu Vstupný zoznam.

Choose the item that you want to display in the document, then click OK.

Upraviť

Displays the Edit Fields: Functions dialog, where you can edit the Input list.

Ďalej

Closes the current Input list and displays the next, if available. You see this button when you open the Choose Item dialog by +Shift+F9.

Please support us!