Dokument

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte záložku Vložiť - Polia - Iné - Dokument


To insert a field in your document, first select the field Type, then click in the Select list, to choose which information item should be inserted, then click Insert.

Typ

Lists the available field types.

Vybrať

Lists what information can be inserted for a selected field type.

Available field Types and Select lists

Typ

Select list

Autor

Name or initials of current user (as entered in - LibreOffice - User Data).

Dátum

Inserts the current date. You can insert the date as a fixed field - Date (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Date - that it is updated automatically. To manually update the Date field, press F9.

Názov súboru

Vloží meno súboru a/alebo adresárovú cestu aktuálneho dokumentu, prípadne i meno súboru bez prípony.

Heading

Shows the heading number and/or the heading contents of a heading prior to the inserted field.

Strana

Vloží číslo aktuálnej, predchádzajúcej alebo ďalšej strany.

Paragraph Signature

Inserts a meta-data field with a digital signature for the paragraph. You must have a digital certificate to sign a paragraph.

Odosielateľ

Inserts fields containing user data. You can change the user-data that is displayed by choosing - LibreOffice - User Data.

Štatistika

Inserts document statistics, such as page and word counts, as a field. To view the statistics of a document, choose File - Properties, and then click the Statistics tab.

Šablóny

Inserts the filename, the filename without the file extension, the path, or the path and filename of the current template. You can also insert the Template name and Category of the current template.

Čas

Inserts the current time. You can insert the time as a fixed field - Time (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Time - that it is updated automatically. To manually update the Time field, press F9.


tip

To quickly insert a field from the Select list, double-click the field.


Formát

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

When you click "Additional formats", the Number Format dialog opens, where you can define a custom format.

For type Heading, choose the format Heading number to display the heading number with the separator specified in Tools - Heading Numbering.

Choose Heading number without separator to display the heading number alone without the separator.

If the selected heading is not numbered, then the field is left blank.

note

For the HTML export and import of date and time fields, special LibreOffice formats are used.


Pevný obsah

Vloží pole ako statický obsah, to znamená, že pole nemožno aktualizovať.

Up to level

Use this option with type Heading to specify which heading to display. The displayed heading is the first one before the field, whose outline level is equal to or less than the specified value.

Odchýlka

Zadajte požadovaný posun číslovania pre pole čísla strany, napr. "+1".

With an Offset value of 1, the field will display a number that is 1 more than the current page number, but only if a page with that number exists. On the last page of the document, this same field will be empty.

tip

Ak chcete zmeniť vlastné číslo strany a nie zobrazované číslo, nepoužívajte posun číslovania, ale prečítajte si časť Čísla stránok.


Odchýlka v dňoch alebo v minútach

Zadajte posun, ktorý chcete použiť pre pole dátumu alebo času.

Please support us!