Dokument

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte záložku Vložiť - Polia - Iné - Dokument


Note Icon

Pre HTML export dát a časov sa používajú špeciálne formáty LibreOffice.


Typ

Zoznam všetkých dostupných polí. Ak chcete pridať pole do dokumentu, kliknite na typ pole, potom na pole v zozname Vybrať a potom kliknite na Vložiť. Sú dostupné nasledujúce typy polí:

Typ

Význam

Autor

Inserts the name of the current user.

Kapitola

Vloží číslo kapitoly alebo meno kapitoly.

Dátum

Vloží aktuálny dátum. Buď ako nemenné pole (Dátum (nemenný)), alebo ako premenné (Dátum), ktoré je automaticky aktualizované. Pre ručnú aktualizáciu poľa Dátum stlačte F9.

Názov súboru

Vloží meno súboru a/alebo adresárovú cestu aktuálneho dokumentu, prípadne i meno súboru bez prípony.

Strana

Vloží číslo aktuálnej, predchádzajúcej alebo ďalšej strany.

Odosielateľ

Inserts fields containing user data. You can change the user-data that is displayed by choosing - LibreOffice - User Data.

Štatistika

Inserts document statistics, such as page and word counts, as a field. To view the statistics of a document, choose File - Properties, and then click the Statistics tab.

Šablóny

Inserts the filename, the path, or the filename without the file extension of the current template. You can also insert the names of the "Category" and the "Style" formats used in the current template.

Čas

Vloží aktuálny čas. Buď ako nemenné pole (Čas (nemenný)), alebo ako premenný (Čas), ktorý je automaticky aktualizovaný. Pre ručnú aktualizáciu poľa Čas stlačte F9.


Note Icon

Nasledujúce polia môžu byť vložené iba vtedy, ak je v zozname Typ vybraná zodpovedajúca položka.


Vybrať

Vypíše možné polia pre vybraný typ poľa v zozname Typ. Ak chcete pole vložiť, vyberte ho a kliknite na vložiť.

Tip Icon

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


Polia

Funkcia

Predchádzajúca strana

Vloží číslo strany predchádzajúcej strany v dokumente.

Ďalšia strana

Vloží číslo nasledujúcej strany v dokumente.

Číslo strany

Vloží číslo aktuálnej strany.


V položke Formát kliknite na formát číslovania, ktorý chcete použiť.

Ak chcete, môžete vložiť posun číslovania pre zobrazené číslo strany. S posunom číslovania jedna (1) zobrazí pole číslo o jedna vyššie ako aktuálne číslo strany, ale iba v prípade, že strana s takým číslom existuje. Na poslednej strane bude takéto pole prázdne.

Odchýlka

Zadajte požadovaný posun číslovania pre pole čísla strany, napr. "+1".

Tip Icon

Ak chcete zmeniť vlastné číslo strany a nie zobrazované číslo, nepoužívajte posun číslovania, ale prečítajte si časť Čísla stránok.


Formát

Kliknite na formát, ktorý chcete použiť na vybrané pole, alebo kliknite na "Ďalšie formáty" a vytvorte si vlastný formát.

Keď kliknete na "Ďalšie formáty", otvorí sa dialóg Formát čísla, kde môžete vytvoriť vlastný formát.

If you choose "Chapter number without separator" for a chapter field, the separators that are specified for chapter number in Tools - Chapter numbering are not displayed.

If you choose "chapter number" as the format for reference fields, only the number of the chapter heading containing the referenced object is displayed in the field. If the paragraph style for the chapter heading is not numbered, the field is left blank.

Nasledujúce formáty intervalov číslovania sú pre odseky, ktoré sú formátované pomocou očíslovaných alebo odrážkovaných zoznamov:

Kategória a číslo

Tento formát obsahuje všetko medzi začiatkom odseku až po pole číslovania.

Text popisu

Formát obsahuje text medzi koncom poľa a koncom nasledujúceho odseku.

Číslo

Tento formát obsahuje iba číslo odkazu.


Vloží pole ako statický obsah. To znamená, že takéto pole nemôže byť aktualizované.

Pevný obsah

Vloží pole ako statický obsah. To znamená, že takéto pole nemôže byť aktualizované.

Úroveň

Vyberte úroveň nadpisov kapitol, ktoré chcete zahrnúť do vybraného poľa.

Odchýlka v dňoch alebo v minútach

Vložte posun pre pole dátumu alebo času.

Hodnota

Vložte posun pre pole dátumu alebo času.

Please support us!