Polia

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Choose Insert - Field - More Fields

+F2

Na paneli nástrojov Vložiť kliknite na

Icon

VloĹľiĹĄ polia


O poliach

Dokument

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

Cross-reference

Tu vkladáte do dokumentu odkazy alebo odkazované polia. Odkazy sú tvorené odkazovanými poľami v rámci rovnakého dokumentu alebo v poddokumentoch hlavného dokumentu.

Výhodou vkladania krížových odkazov vo forme polí je ich automatická aktualizácia, ak dôjde ku zmenám pôvodného obsahu. Stlačením klávesy F9 môžete všetky odkazy v dokumente aktualizovať.

Funkcie

Depending on the field type that you select, you can assign conditions to certain functions. For example, you can define a field that executes a macro when you click the field in the document, or a condition that, when met, hides a field. You can also define placeholder fields that insert graphics, tables, frames and other objects into your document when needed.

Informácie o dokumente

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

Premenné

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

Databáza

You can insert fields from any database, for example, address fields, into your document.

VloĹľiĹĄ

Vloží vybrané pole na pozíciu kurzora v dokumente. Ak chcete ukončiť tento dialóg, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Please support us!