Tlačiareň

Nastavte možnosti tlače pre obálku.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Envelope - Printer tab


Pozrite sa do dokumentácie vašej tlačiarne, ako nastaviť tlačiareň pre tlač na obálky. Podľa modelu tlačiarne sa obálky zakladajú naľavo, napravo alebo doprostred, rubom alebo lícom.

Vodorovne vľavo

Obálka je založená vodorovne pri ľavom okraji zásobníka tlačiarne.

Vodorovne v strede

Obálka je založená vodorovne do stredu zásobníka tlačiarne.

Vodorovne vpravo

Obálka je založená vodorovne pri pravom okraji zásobníka tlačiarne.

Zvislo vľavo

Obálka je založená zvislo pri ľavom okraji zásobníka tlačiarne.

Zvislo v strede

Obálka je založená zvislo uprostred zásobníka tlačiarne.

Zvislo vľavo

Obálka je založená zvislo pri pravom okraji zásobníka tlačiarne.

Tlač od horného okraja

Obálka je v zásobníku tlačiarne založená tlačenou stranou nahor.

Tlač od spodného okraja

Obálka je v zásobníku tlačiarne založená tlačovou stranou dole.

Posunúť doprava

Vložte veľkosť posunutia tlačovej oblasti doprava.

Posunúť dolu

Vložte veľkosť posunutia tlačovej oblasti dole.

Aktuálna tlačiareň

Zobrazí meno aktuálnej tlačiarne.

Nastaviť

Otvorí dialóg nastavenia tlačiarne, kde môžete nastaviť ďalšie možnosti tlače, napr. formát a orientáciu papiera.

Please support us!