Obálka

Zadajte adresu príjemca a odosielateľa. Tiež môžete vložiť pole z databázy, napr. z databázy kontaktov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Envelope - Envelope tab


Príjemca

Zadajte dodaciu adresu. Do tohto poľa môžete kliknúť a vybrať databázu, tabuľku a pole a potom kliknutím na tlačidlo so šípkou vložiť pole do adresy. Ak chcete, môžete text adresy formátovať, napríklad ako tučný a podčiarknutý.

Odosielateľ

Includes a return address on the envelope. Select the Sender check box, and then enter the return address. LibreOffice automatically inserts your user data in the Sender box, but you can also enter the data that you want.

Databáza

Vyberte databázu, ktorá obsahuje požadované údaje o adresách.

Tabuľka

Vyberte tabuľku, ktorá obsahuje požadované údaje o adresách.

Pole databázy

Vyberte databázové pole, ktoré obsahuje požadované údaje o adrese, a potom kliknite na tlačidlo šípky vľavo. Údaj sa vloží do adresného poľa, v ktorom sa nachádza kurzor.

Náhľad poľa

Zobrazí ukážku aktuálneho výberu.

Please support us!