Obálka

Zadajte adresu príjemca a odosielateľa. Tiež môžete vložiť pole z databázy, napr. z databázy kontaktov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Envelope - Envelope tab


Príjemca

Enter the delivery address. You can also click in this box, and select a database, a table, and field, and then click the arrow button to insert the field in the address. If you want, you can apply formatting, such as bold and underline, to the address text.

Odosielateľ

Includes a return address on the envelope. Select the Sender check box, and then enter the return address. LibreOffice automatically inserts your user data in the Sender box, but you can also enter the data that you want.

Databáza

Vyberte databázu, ktorá obsahuje požadované údaje o adresách.

Tabuľka

Vyberte tabuľku, ktorá obsahuje požadované údaje o adresách.

Pole databázy

Vyberte databázové pole, ktoré obsahuje požadované údaje o adrese, a potom kliknite na tlačidlo šípky vľavo. Údaj sa vloží do adresného poľa, v ktorom sa nachádza kurzor.

Náhľad poľa

Displays a preview of the current selection.

Please support us!