Možnosti

Adds the chapter number to the caption label. To use this feature, you must first assign an outline level to a paragraph style, and then apply the style to the chapter headings in your document.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Vložiť - Popis - Možnosti

Otvorte kontextové menu a zvoľte Popis - Možnosti


Číslovanie podľa kapitol

Pokiaľ pridáte do popisu číslo kapitoly, číslovanie popisov sa reštartuje po nájdení nadpisu kapitoly. Príklad: poslední vzorec v kapitole 1 je "Vzorec 1.12" a prvý vzorec v ďalšej kapitole bude označený "Vzorec 2.1".

Úroveň

Vyberte počet úrovní osnovy od vrcholu hierarchie kapitol, ktoré sa majú zahrnúť do popisu.

Oddeľovač

Zadajte znak, ktorý sa má vložiť medzi číslo kapitoly a číslo popisu.

Formát kategórie a rámca

Štýl znaku

Špecifikuje znakový štýl.

Použiť okraje a tieňovanie

Použije na rámček okolo popisu ohraničenie a tieň.

Adding Chapter Numbers to Captions

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/captions.xhp#captions not found).

Chapter Numbering

Please support us!