Vložiť záložku

Vloží záložku na pozíciu kurzora. Potom môžete pomocou Navigátora rýchlo skočiť na označené miesto. V dokumente HTML sa záložky konvertujú na kotvy, na ktoré môžete preskočiť z hypertextového odkazu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Vložiť - Záložka

Otvorte panel nástrojov Vložiť a kliknite na

Icon

Záložka


To jump to a specific bookmark, press F5 to open the Navigator, click the plus sign (+) next to the Bookmarks entry, and then double-click the bookmark.

Name

Type the name of the bookmark that you want to create. Then, click Insert.

V názve záložky nie je možné použiť nasledujúce znaky: / \ @ : * ? " ; , . #

Záložky

Lists all the bookmarks in the current document.

Rename

To rename a bookmark, select the bookmark, press Rename, then type the new name in the dialog box.

Zmazať

To delete a bookmark, select the bookmark and click the Delete button. No confirmation dialog will follow.

note

If bookmarks are protected, then they cannot be deleted or renamed.


Go to

To move the cursor in the document to a bookmark, select the bookmark, then press Go to.

Zatvoriť

Zatvorí dialóg.

Please support us!