Päta

Vloží do dokumentu poznámku pod čiarou alebo koncovú poznámku. Kotva pre poznámku sa vloží na aktuálnu pozíciu kurzora. Môžete si vybrať medzi automatickým číslovaním alebo vlastným symbolom.

The following applies to both footnotes and endnotes.

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote

Otvorte kontextové menu a zvoľte Poznámka pod čiarou/Vysvetlivka

Otvorte panel nástrojov Vložiť a kliknite na

Ikonka

Vložiť poznámku pod čiarou priamo


Číslovanie

Zvoľte si typ číslovania, ktorý chcete použiť pre poznámky pod čiarou a vysvetlivky.

Automaticky

Automaticky postupne čísluje vkladané poznámky pod čiarou alebo koncové poznámky. Ak chcete zmeniť nastavenie automatického číslovania, zvoľte Nástroje - Poznámky pod čiarou / koncové poznámky .

Znak

Vyberte túto možnosť, ak chcete definovať znak alebo symbol pre aktuálnu poznámku pod čiarou. Môže to byť buď písmeno, číslo alebo špeciálny znak.

Vybrať

Pre ukotvenie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky sa vloží špeciálny znak.

Typ

Vyberte, či sa má vložiť poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka. Číslovanie vysvetliviek nijako nesúvisí s číslovaním poznámok pod čiarou.

Poznámka pod čiarou

Vloží na pozíciu kurzora odkaz na poznámku pod čiarou a do spodnej časti stránky pridá poznámku pod čiarou.

Vysvetlivka

Vloží na pozíciu kurzoru odkaz na vysvetlivku a na koniec dokumentu pridá vysvetlivku.

Vkladanie a úpravy poznámok pod čiarou a vysvetliviek

Footnotes/Endnotes

Please support us!